SKNE     Skåneland = Skåne Halland Blekinge        

Danmarks medeltida indelning

DK_old
Zoom
KLMN
Härader och Socknar - clicka ett Län
Sveriges landskap år 1560.

SE_1560
Zoom
zm:blek £se.k zm:hall £se.n zm:scan £se.lm zm:

  Dansk English Français     19.04 6:39:20     DK Danmark     SE Sverige

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg