Öland - Härader och Socknar

Härader

Öland
Wikipedia   Clicka
Lista:   Socknar
Kommuner och Soknar

SE-Olnd_s
ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ bf@ogld bf@slnd bf@blek bf@selni

  Dansk English Français     29.03 5:50:53     SE Sverige

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg