Jämtland - Härader och Socknar

JLND-tlag
Klicka
Lista:   Socknar

ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ ws@ bf@no bf@acbd bf@amld bf@mdpd bf@hjdl

  Dansk English Français     29.03 5:47:17     SE Sverige

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg