DE   DE - Tyskland     Huvudstad:   Berlin

Delstat:     RP Rheinland-Pfalz     Huvudstad: Mainz

de.rp
Peka för att se namn.

de.rp.aw de.rp.ak de.rp.az de.rp.düw de.rp.kh de.rp.wil de.rp.bir de.rp.bit de.rp.coc de.rp.dau de.rp.kib de.rp.ger de.rp.kl de.rp.kus de.rp.rp de.rp.mz de.rp.myk de.rp.nr de.rp.sim de.rp.ems de.rp.süw de.rp.ps de.rp.tr de.rp.ww de.rp.ft: de.rp.kl: de.rp.ko: de.rp.ld: de.rp.mz: de.rp.nw: de.rp.ps: de.rp.sp: de.rp.tr: de.rp.wo: de.rp.zw: de.rp.lu:

  Dansk English Français     12.07 19:07:52     DE Tyskland     EURP Europa

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg