DE   DE - Tyskland     Huvudstad:   Berlin

Delstat:     BB Brandenburg     Huvudstad: Potsdam

de.bb  Dansk English Français     08.04 11:43:25     DE Tyskland     EURP Europa

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg