Sjömans släkten BANCK från NV-Skåne.

Bergahusen 3-4
Bergahusen 3-4 - ARILD
Skeppare Lars Jönson BANKs bostad

    Ursprunget av familjenamnet BANK, senare BANCK, är okänt, men att alla 4 sönerna av stamfaderen Jöns Nilsson (1709-1784) har tagit namnet, är känt och väl dockumenterat. Troligen har namnet kommit av den tradition som man hade i Arild - Brunnby området: korta, klingande, enstavelses och lätt utalade namn, som var användbara i kommandon på sjön när det stormade (ex. Fisk, Stark, Lock, Trapp, m.fl.). Stavningen av namnet varierar i kyrkoböckerna under de första generationerna, men från slutet av 1700-talet stavas namnet som idag "BANCK".

    Jöns fick i sina 2 äktenskap 6 barn, varav 1 barn dog som späd och uppgiter om älste sonen Jöns Jönsson Bank (1747- ?) samt yngsta dotteren Elna Jönsdotter (1761- ?) är mycket sparsamma i alla handlingar. De resterande 3 sönerna gav upphov till de 3 grenar av familien Banck, som B. B. Malmsten i sina böcker benämner :

Brunnby grenen:     skeppare Lars Jönsson Bank (1750-1821) 18 barn.
Viken grenen 1 :     skeppare Måns Jönsson Bank (1753-1802) 6 barn.
Viken grenen 2 :     skeppare Nils Jönsson Bank (1758-1813) 11 barn.

SP2 Flera generationer av Jöns og hans 2 hustrus förfäder är kända och stammar från samma område, från den svunna tid då Skåne var Danskt. Ättlingar till Jöns är numera spridda för alla vindar över halva jordklotet dock med tonvikt på norra Europa och Scandinavien.


    Ättlingar till     J. Nilsson (1709-1784)    (PDF-format 48 sid.)
    Förfäder till     Mattias Otto Carsten Banck (1988- )    (PDF-format 23 sid.)

Källa: "Sjöfolk och Fartyg från Viken" (1650-1985) Del: 1,2,3   Författare: sjöfarts-historiker, sjökapten Bror B. Malmsten  Dansk English Français     29.11 15:13:37

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg