Sjömanssläkten Banck från Arild - Brunnby.

Bby-Ka
Brunnby kyrka
Arild
mot NV från Arild till Kullens fyr.
Kapel
Arild kapel

SP2 De äldsta kända förfäderna till familjen Banck, stammar alla från området omkring Arild i Brunnby försammling. Brunnby är omtalat i skrifter redan på 1100-talet och de ältsta delarna av Brunnby kyrka är från 1200-talet. Älste kända förfaderens spår är dock från 1580-talet, från den svunna tid då Skåne var danskt, Brunnby hette Brøndby och Arild hette Arildsleje.
    Familjens stamfader, åbo rusthållare Jöns Nilsson (1709-1784) föddes här och ättlingar till honom bor fortfarande kvar i Arild-området.

Källa: "Sjöfolk och Fartyg från Viken" (1650-1985) Del: 1,2,3   Författare: sjöfarts-historiker, sjökapten Bror B. Malmsten
  Dansk English Français     25.10 23:14:54

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg