Helsingborg - Sundets pärla.

Hbg N-harbur

EB Mg
Hbg Kapel
Vikingsberg konstmuseum.
Tidigare Ida och Otto Bancks bostad.
Mariagården


EB Mg
VapenSP2SP2 Statyn Khus
Helsingborgs Konserthus

    Ett stort antal sjömansläkter från Kullabygden flyttade in til Helsingborg mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, i förbindelse med omstrukureringen av sjöfart från segel- till ång-fartyg. Familien Banck var inget undantag. Redan i början av 1860-talet flyttade Carl August Banck (1846-1923) till Helsingborg från Viken och började sin långa bana till redare som bokhållare hos redare, konsul C. Stewenius. De två yngre bröderna Otto Banck (1848-1924) och Bror Banck (1850-1934) kom först till Helsingborg efter sjömans år och avlagda prov till sjökapten.
    Många andra ättlingar til stamfadern åbo, rusthållare Jöns Nilsson (1709-1784) har även de bosatt sig i staden under samma period.

Källa: "Sjöfolk och Fartyg från Viken" (1650-1985) Del: 1,2,3   Författare: sjöfarts-historiker, sjökapten Bror B. Malmsten

        "Stor" Helsingborg - Reklamhäfte från 1933. (Pdf format (9.6 mb))


    Under 1800-talet bildades också flera rederier i Helsingborg. De första redarna var bröderna Carl August, Otto och Bror Banck, som 1873 bildade C A Banck & Co. Även konsul Olsson gav sig in i rederibranschen då han tillsammans med skeppsmäklaren Axel Pyk och konsulen N C Corfitzon bildade Rederi AB Helsingborg 1896. I början av 1900-talet startades ytterligare rederier och när första världskriget bröt ut fanns 50 rederier i staden. Under mitten av 1900-talet var Helsingborg Sveriges tredje största rederistad. Störst var Transmarin, Gorthons och Hillerströms. På 1970- och 1980-talen hamnade flera rederier i svårigheter och numera finns inga rederier kvar vars huvudkontor ligger i Helsingborg.
        källa: Wikipedia - Helsingborg - Industrihisoria.
  Dansk English Français     03.07 16:38:34

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg