SE   SE - Parishes

  Norrbotten

Code   Parish NameCode   Parish NameCode   Parish NameCode   Parish Name
0164   Edefors (BD)0180   Korpilombolo (BD)0188   Pajala (BD)   Nb0193   Älvsby (BD)   Nb
0169   Hietaniemi (BD)0184   Nederkalix (BD)   Nb0195   Piteå (BD)0197   Överkalix (BD)
0170   Hortlax (BD)0185   Nederluleå (BD)   Nb-----   Råneå (BD)0198   Överluleå (BD)
0173   Junosuando (BD)   Nb0186   Nedertorneå (BD)0191   Tärendö (BD)0199   Övertorneå (BD)   Nb
0177   Karl Gustav (BD)   Nb0187   Norrfjärden (BD)0192   Töre (BD) 

BD   Norrbottens län (BD)

    1   Låssa     Bro härad
    2*   Österåker     Åkers skeppslag   0117≠0187/0125A   0117≠0428/0395
    3*   Harbo     Våla härad   1917≠0331/2287
    4*   Huddunge     Våla härad   1917≠0331/2291
    5*   Nora     Våla härad   1917≠0331/2308   1917≠2282/2482   1917≠1884/2254
    6*   Östervåla     Våla härad   1917≠0331/2339
    7   Traheryd     Sunnerbo härad
    8   Skarke     Valle härad
    9*   Råneå     Råneå tingslag   2580≠2582/0190A


  Svenska Dansk Français     27.11 5:49:48     SE Sweden

SKN   © BANCK-FAM genealogy.   Msg