Familien BANCK - 8 generationer af søfart.

 1. Stamfader: åbo rusthållare Jöns Nilson (1709-1784) (Jens har flera kændte aner, men det er uvist hvis de var sømænd.)

  De herunder nævnte søfolk er alle afkom af Jens Nilsson i lige nedstigende led.
   
 2. Brunnby grenen: fiskare Jöns Jönsson (Bank) (1747- ? ), skeppare Lars Jönson Bank (1750-1821)
  Viken grenen 1: skeppare Måns Jönson Bank (1753-1802), Viken grenen 2: skeppare Nils Jönson Bank (1758-1813)
   
 3. Brunnby: fiskare Nils Larsson Banck (1778-1815), fiskare skeppare Jöns Larsson Banck (1782-1832), fiskare Bengt Larsson Banck (1784-1856),
  sjöman Christian Larsson Banck (1793-1822), skeppare Jöns Larson Banck (1795-1868),
  skeppare Måns Larson Banck (1803-1857), skeppsbyggmästare Petter Larson Banck (1805-1863)
  Viken 1: skeppare Jöns Månsson Banck (1780-1855) Viken 2: skeppare Jöns Peter Banck (1795-1857), skeppare Måns Banck (1802- ? )
   
 4. fiskare Lars Bengtsson Banck (1825-1854), sjökapten, mesterlots Lars Magnus Jönsson Banck (1825-1854), sjökapten, mesterlots Christian Jönsson Banck (1836- ?),
  fiskare skeppare Anders Peter Nilsson Fisk (1844-1883), sjöman, fiskare Lars Peter Nilsson Fisk (1845-1918), åbo, sjöman Jöns Peter Månsson Haraldh (1845-1918),
  skeppare Hans Magnus Banck (1805-1854), skeppare Nils Peter Banck (1807-1864), skeppare Andreas Banck (1809-1866)
   
 5. sjökapten Johan Albert Marchal Banck (1858-1925), sjökapten Frans Waldemar Banck (1874-1950), sjöman Christian Månsson Haraldh (1878- ?),
  skeppsredare C.A. Banck (1846-1923), sjökapten, skeppsredare Otto Banck (1848-1924), skeppsredare Bror Banck (1850-1934)
   
 6. skeppsredare Christer Banck (1888-1968), skeppsredare Einar Banck (1895-1981), skeppsredare Stellan Banck (1902-1963),
  skeppsredare, konsul Erik Banck (1878-1935), sjökapten Nils Bernhard Banck (1856-1938), sjökapten Sixten Netzler (1892-1962),
  sjökapten Johan Christiansson (1875-1914), sjökapten Albert Christiansson (1877-1966)
   
 7. skeppsredare Bo C:son Banck (1917-2001), skeppsredare Percy Banck (1919-1963)
   
 8. styrelseledamot (1969-92) Erik O. Banck (1943- )

        C A Banck & Co - Dannedes 1873 af de 3 brødrerne Carl August, Otto och Bror Banck.

        Erik Banck Rederi AB. - Otto Banck Rederi AB. - Pemba Rederi AB. - skepsredare Percy Banck (1919-1963)

        Efter 1963 drevs koncernen av: befraktare Erik Janerup, kamrer Torsten Remminger, revisor Bertil Wennborg.
        Styrelsen bestod av fru Marianne Banck, revisor Bertil Wennborg, bankir Leif Henriques, samt advokat Rolf Magrell, 1969 inträdde älste sonen Erik O. Banck.

m/s Erik Banck av Helsingborg
m/s Erik Banck av Helsingborg - 3900 dw.
m/s Katia Banck av Helsingborg
m/s Katia Banck av Helsingborg - 7190 dw.
m/s Otto Banck av Helsingborg
m/s Otto Banck av Helsingborg - 9740 dw.

Kilde: "Sjöfolk och Fartyg från Viken" (1650-1985) Del: 1,2,3   Forfatter: søfarts-historiker, søkaptajn Bror B. Malmsten  Svenska English Français     03.07 16:36:48

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg