(M) - Skåne Len (amt) - Kommuner -

Amts sæde: Malmö

len_M
Byer: Click Navn.
Tidligere Indelning

(M)         (L)

map-M

Malmö området
Helsingborgs området
Skåne län:   Herreder   Sogne
1278 1284 1292 1257 1273 1256 1283 1277 1260 1276 1275 1293 1272 1290 1267 1214 1282 1285 1266 1261 1262 1281 1231 1230 1280 1263 1265 1270 1291 1233 1287 1264 1286 ¢se.n ¢se.g ¢se.k zm: £dk £dk £osjn £kgat

  Svenska English Français     26.10 2:45:16     SE Sverige

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Msg