(T) - Örebro Len (amt) - Kommuner -

Amts sæde: Örebro

len_T
Byer: Click Navn.
Örebro län:   Herreder   Sogne
1864 1863 1885 1884 1883 1880 1814 1862 1881 1861 1860 1882 ¢se.s ¢se.w ¢se.u ¢se.d ¢se.e ¢se.o

  Svenska English Français     16.10 21:48:42     SE Sverige

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Msg