DE   DE - Tyskland     Hovedstad:   Berlin

Delstat:     HH Hamburg     Hovedstad: Hamburg

de.hh  Svenska English Français     08.04 11:27:38     DE Tyskland     EURP Europa

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg