DE   DE - Tyskland     Hovedstad:   Berlin

Delstat:     HH Hamburg     Hovedstad: Hamburg

de.hh  Svenska English Français     05.12 19:33:44     DE Tyskland     EURP Europa

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg