"Sjöfolk och Fartyg från Viken"

Forfatter: søfarts-historiker, søkaptajn Bror B. Malmsten (1916-1992)

Del 1
Del 1
Barkskeppet "Cuba"
Del 2
Del 2
Barkskeppet "British Envoy"
Del 3
Del 3
Barkskeppet "Araunah"

    Bog-serien er en sammenstilling af alle de informationer, som man har kunnet tage del af fra rigs og landsarkiverne i Sverige, sømanshusene, logbøger, redovisningshandlingar, søfartsmuseer och søfartslitteratur. Mere end 30 familier med bånd til Kullabygden og Viken har stillet brev-foto-samlinger-slægtsregister til rådighed.
    Det har været naturligt at sammenstille oplysningerne til en enhed gennem en beskrivelse af hvær enkelt sømandsfamilie. Søfolk har genom århundrede flyttet til og fra samfundet. I særdeleshed i de forskellige højkonjunkturer har gennemgangen været stor. Søfolk med tilknytning til Viken kan spores fra Onsalahalvøn - langs hele den svenske kyst helt op til enden af den botniske bugt. Adskillige bliver bofaste i Storbritannien, USA og Canada. En meget stor skare søfolk bosatte sig under årens løb i Helsingborg, Landskrona og adskillige rederier dannedes der af personer der oprindeligt kom fra Viken.
    I forbindelse med industriudviklingen i Europa og Nordamerika, under den anden del af 1800-talet, øgede behovet for søtransport mellem dels industrilandene, dels til og fra de lande der var rige på råvarer. Som følge af udviklingen indenfor handel og industri i Sverige, fulgte en folkevandring fra land til de voksende byer.
    I begyndelsen af 1870-talet gjorde man forsøg i Nordvestskåne med at drive søfart med dampskibe. Lavkonjunkturen mellem 1876 og 1888 ødelagde næsten helt de meget kapitalkrævende anstrengelser der var gjort. I slutningen af 1800-talet var søfartskonjunkturen på vej op igen. Storbritannien solgte da en stor del av første henholdsvis anden generations dampskibe til de Nordeuropæiske rederierne. Generelt kan siges at damp-kraften begyndte blive den dominerende kraftkilde i skibe. Nordvestskåne deltog meget aktivt i denne forandringsprocess.
    Rekrutteringen af dæksmandskabet til disse skibe skete hovedsagligst fra sømandsfamilierne der kom fra de små kystbyer, som Arild, Viken og andre. Maskin-siden hentede sin personale fra de voksende industribyer hvor der fandtes en mekanisk tradition. I begyndelsen af denne udvikling hade i overvejende grad landsbyernes sømandsfamilier den kunnen og tradition der var nødvendig, på samme tid som et kraftigt kapitaltilskud kom fra handels och industriens folk i de støre byer. En betydende del af sømandsfamilierne fandt det foreneligt med deres interesser at flytte ind til de store sydsvenske havnebyer. Udviklingen forudsagede at det blev sværere at rendyrket drive søfart fra de små kystbyer.
    Bror B. Malmsten

  Svenska English Français     helt NED    

Indholdsfortegnelser til de 3 delene i bogserien (på svensk) :

 1. Del. Sjöfolk och Fartyg från Viken. Tidsperioden 1650 - 1880. - ISBN 91-7260-720-3 - utg. 1982 - 352 sid.
  1. Navigeringsmetoder i äldre tider. sid 9.
  2. Vikens tidigast kända sjöfartshistoria. sid 16.
  3. Släkten Wiberg och deras fartyg. sid 24.
  4. Skepparlsäkterna Smitt och deras fartyg. sid 29.
  5. Släkterna Sven Öberg och Gudmund Svensson och deras skepp. sid 38.
  6. De gamla skepparsläkterna i Viken. sid 50.
  7. Släkten Banck och deras fartyg under perioden 1750 - 1870. sid 71.
  8. Tufve Pettersson och hans fartyg. sid 119.
  9. Skepparen Johannes Olsson-Braun, hans söner och Ludvig Andersson, N. P. Hultén och deras fartyg. sid 150.
  10. Skepparen Jeppa Jönsson och hans efterföljare. sid 178.
  11. Skepparen Olof Jönsson och hans sjöfarande söner. sid 200.
  12. Skepparen Jöns Christian Liedquist och hans söner. sid 207.
  13. Skepparen Lars Sonesson, hans söners och barnbarns sjömansliv. sid 222.
  14. Något om de tio briggarna samt släktena Nils Sonesson och Hans Nilsson. sid 231.
  15. Petter Andersson-Lilja och Petter Ludvig Sonesson samt deras fartyg. sid 239.
  16. Båtbyggeri och varv i Viken 1758 - 1880. sid 249.
  17. Skepparna i Viken och deras fartyg under perioden 1750 - 1880. sid 255.
  18. Vikenregistrerade fartyg under åren 1650 - 1880. sid 299.
  19. Fartygsregister. sid 341.
  20. Personregister. sid 344.
  21. Förteckning över fastighetsbilder. sid 352.
    
 2. Del. Sjöfolk och Fartyg från Viken. Tidsperioden 1880 - 1985. - ISBN 91-7810-558-7 - utg. 1985 - 342 sid.
  1. Bröderna Carl August, Otto och Bror Bancks bosättning i Helsingborg och etablering som redare. sid 8.
  2. Deras gemensamma verksamhet som segelfartygsredare. sid 20.
  3. Otto Bancks rederirörelse med segelfartyg delvis tillsammans med J. Ingemansson, Mörrum. sid 53.
  4. Bror Bancks rederirörelse med segelfartyg. sid 98.
  5. Ångfartygens införande i Nordvästskåne i slutet av 1800-talet. sid 100.
  6. Carl August Bancks rederirörelse med ångfartyg. sid 109.
  7. Otto Bancks rederirörelse med ångfartyg dels i sammarbete med Johan Ingemansson, Mörrum eller Carl August Banck och dels ensam. sid 136.
  8. Bror Bancks rederibildningar med ångfartyg i Helsingborg och Stockholm. sid 171.
  9. Johan Ingemansson, mörrum, segel- och ångfartyg. sid 185.
  10. Bröderna Christer, Einar och Stellan Bancks ångfartyg. sid 210.
  11. Erik Bancks ångfartyg. sid 223.
  12. Percy Bancks rederirörelse med ång- och motorfartyg. sid 225.
  13. Erik Banck Rederi AB. Otto Banck Rederi AB. Pemba AB verksamhet som delägare i skilda partrederier. sid 239.
  14. Bröderna Hans, Anders Petter och Svante Horndal, Höganäs, utvekling till redare. sid 246.
  15. Fartyg tillhörande Anders Petter Horndals rederibildningar. sid 253.
  16. Rederi AB Östergötland, Norrköping. sid 296.
  17. Rederi AB Hild, Norrköping. sid 300.
  18. Partrederiet Svante Horndal, Norrköping. sid 305.
  19. Rederi AB Johannisborg, Norrköping. sid 307.
  20. Ångfartygs AB Karin, Helsingborg. sid 308.
  21. Fartygsregister. sid 329.
  22. Personregister. sid 333.
    
 3. Del. Sjöfolk och Fartyg från Nordvästskåne. Tidsperioden 1836 - 1960. - ISBN 91-7970-712-2 - utg. 1989 - 447 sid.
  1. Sjökapten Axel Andersson-Lewold, Viken - sjömansliv. sid 8.
  2. Skeppare Anders F. Pettersson, Hittarp 1 - sjömansliv. sid 41.
  3. Sjökapten Janne Pettersson, Hittarp/Viken/Helsingborg - manskapsår till sjöss. sid 62.
  4. Sjökapten Janne Pettersson, Hittarp/Viken/Helsingborg - styrmanstid. sid 72.
  5. Konsul N. Chr. Corfitzon, Mölle/Helsingborg, första tid som skeppsredare. sid 85.
  6. Sjökapten Nils Pyk, Mölle/Helsingborg - verksamhet som befälhavare och redare samt rörelsens fortsättning genom sjökapten Carl August Sylvan. sid 97.
  7. Sjökapten Janne Pettersson, Hittarp/Viken/Helsingborg - tid som befälhavare i briggen "Vera" och barkskeppet "Princes Wilhelmina", Viken. sid 105.
  8. Sjökapten Janne Pettersson, Hittarp/Viken/Helsingborg - 24 år till sjöss i ångfartyg. sid 119.
  9. Konsul Carl Henckel, Helsingborg - Tidiga rederibildningar i Helsingborg. sid 126.
  10. Sjökapten Nils Möller, Mölle/Helsingborg/Shanghai - rederiverksamhet i Kina. sid 136.
  11. Konsul Carl Henckel, Helsingborg - fortsatta rederibildnigar. sid 159.
  12. Sjökapten C. H. Malmberg, Brunnby - rederibildningar. sid 174.
  13. Sjökaptensfamiljer från Nordvästskåne med anknytning till konsul Carl Henckel, Helsingborg - rederibildningar och deras efterföljare. sid 180.
  14. Konsul Carl Henckel, Helsingborg - senare rederibildningar med ångfartyg. sid 191.
  15. Partrederierna for "Balzar von Platen", "Emily", "Edith", "Fredrik" och "Rosalind". Verksamheten fram till deras avveckling under första världskriget. sid 196.
  16. Rederi AB Henckel, Helsingborg. sid 233.
  17. Rederi AB Signe, Helsingborg. sid 244.
  18. Rederi AB Hasting, Helsingborg. sid 250.
  19. Rederi AB Kattegatt, Skagerack och Atlanten, Helsingborg. sid 265.
  20. Rederi AB Runa och Resurs, Helsingborg. sid 273.
  21. Rederi AB Helsingborg, Helsingborg (Nils Christian Corfitzon). sid 288.
  22. Rederi AB Luggede, Helsingborg. sid 347.
  23. Rederi AB Mölle, Mölle. sid 366.
  24. Rederi AB Brunnby, Mölle. sid 367.
  25. Rederi AB Vala, Helsingborg. sid 368.
  26. Partrederiet Osric, Helsingborg. sid 389.
  27. Partrederiet Belos, Helsingborg. sid 390.
  28. Rederi AB Citos, Helsingborg. sid 393.
  29. Rederi AB Helsingborg, Helsingborg (Otto Hillerström). sid 395.
  30. Rederi AB Sirius, Helsingborg. sid 417.
  31. Rederi AB Siwa, Helsigborg. sid 422.
  32. Fartygsregister. sid 432.
  33. Personregister. sid 437.

    Kildematerialet til Bror B. Malmstens forskning findes nu opbevaret og kan ses på Landsarkivet i Lund. Han havde begyndt en 4:de del, men på grund af sygdom ej udgivet den, før han døde 1992.
    Dette unikke materiale (søfarts-historie, lokal-historie, slægts-historie) er en af hjørnestenene i familien Bancks og de mange andre sømands familier der har sin fortid i Viken.
    Vi efterkommere til de personer der er omtalt i bøgene, er Bror B. Malmsten og hans familie dybt taknemmelige, for at have dokumenteret vores forfædres livsskæbner.
    Erik O. Banck  Svenska English Français     03.07 16:17:36

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg