Sømands slægten BANCK fra NV-Skåne.

Bergahusen 3-4
Bergahusen 3-4 - ARILD
Skipper Lars Jönson BANKs hjem

    Oprindelsen af familienavnet BANK, senere BANCK, er ukendt, men at alle 4 sønner af anefaderen åbo rusthållare Jöns Nilsson (1709-1784) tog navnet, er kendt og vel dokumenteret. Antagelig har navnet opstået ud af den tradition man hade på Arild - Brunnby egnen, korte, enstavelses navne, der var tydelige i kommandoer der blev skreget ud på søen under storm (ex. Fisk, Stark, Lock, Trapp ...). Stavelsen af navnet varierer i kirkebøgerne under de første generationerne, men fra slutningen 1700-tallet staves navnet som i dag "BANCK".

    Jöns fik i sine 2 ægtenskaber i alt 6 børn, 1 barn døde som spæd og oplysninger om den ældste søn Jöns Jönsson Bank (1747- ?) og den yngste datter Elna Jönsdotter (1761- ?) er meget sparsommelige i alle de kilder der står for hånden. De 3 yngste sønner blev til de 3 grene af familien Banck, som B. B. Malmsten i sine bøger betegner :

Brunnby grenen:     skipper Lars Jönsson Bank (1750-1821) 18 børn.
Viken grenen 1 :     skipper Måns Jönsson Bank (1753-1802) 6 børn.
Viken grenen 2 :     skipper Nils Jönsson Bank (1758-1813) 11 børn.

SP2 Flere generationer af Jöns och hans 2 koners forfædre er kendte, og stammer fra samme egn, og fra den tid hvor Skåne var en del af Danmark (fra før den tid da verden gik af lave). Nu til dags er efterkommere til Jöns spredt for alle vinde over halve kloden, dog befinder sig størsteparten stadig i nord Europa og Skandinavien.


    Efterkommere af     J. Nilsson (1709-1784)    (PDF-format 48 sid.)
    Forfædre til     Mattias Otto Carsten Banck (1988- )    (PDF-format 23 sid.)

Kilde: "Sjöfolk och Fartyg från Viken" (1650-1985) Del: 1,2,3   Forfatter: søfarts-historiker, søkaptajn Bror B. Malmsten  Svenska English Français     27.05 16:33:17

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg