Sømandsslægten Banck fra Arild - Brunnby.

Bby-Ka
Brunnby kirke
Arild
mod NV fra Arild til Kullens fyr.
Kapel
Arild kapel

SP2 De ældste kendte forfædre til familien Banck, kommer alle fra området omkring den lille fiskerby Arild(sleje) i Brunnby sogn. Brunnby er allerede omtalt i kilder fra 1100-tallet, og de ældste dele af Brunnby kirke er fra 1200-talet. Den ældst kendte forfaders spor er dog fra 1580-erne, den gang Skåne var dansk, Brunnby hed Brøndby og Arild hed Arildsleje.
    Familiens stamfader åbo rusthållare Jöns Nilsson (1709-1784) fødtes her og efterkommere til ham bor stadig på Arild-egnen.

Kilde: "Sjöfolk och Fartyg från Viken" (1650-1985) Del: 1,2,3   Forfatter: søfarts-historiker, søkaptajn Bror B. Malmsten
  Svenska English Français     26.10 0:55:04

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg