Copyright & Safeharbor statement

Safe Harbor Statement (Dansk)   Svenska English Français

 

Om Forbehold, Regler, Vilkår, etc.

Helsingborg, Sverige, den 1. januar 2005

Før brug af Banck-FAM Genealogy (banckfam.org), bedes De gennemgå denne side, Safe Harbor Statement, der definerer Deres rettigheder, ansvar og fordele som bruger af Banck-FAM Genealogy.

Selvom Banck-FAM Genealogy IKKE er et kommercielt website, så anerkender og respekterer Banck-FAM Genealogy Den Europæiske Unions ( EU ) og De forenede Staters ( USA ) vejledningerne og principperne angående Safe Harbor arrangementer vedrørende persondata-overførelser (for EU og for USA ).

OM

Banck-FAM Genealogy er en php-baseret søgbar slægtsrelationsdatabasen fokuseret på syd-Sverige og Danmark (Skandinavien) - specielt på slægter med tilknytning til søen. Andre forskere er inviteret til at indsende deres resultater i separate filer så at sammenlignende søgninger kan gøres. Dissse indsedte data er beskyttet for adgang i den grad forskeren selv ønsker og for at kunne blive vist må data fuldt følge de retningslinier der kan læses her nedenfor.

Banck-FAM Genealogy blev grundlagt af Erik O. Banck (herefter: "min" og "mig") i november 2003, som en del af min interesse for både generel historie, søfarts historie og min families historie, og blev en privat ikke-diskriminerende, ikke-politisk, ikke-racistisk, ikke-religiøs, ikke-kommerciel og ikke-finansiel Internet service (herefter: "service") alene ejet, finansieret og drevet af mig i November 2006. Webdomænet for Banck-FAM Genealogy (www.banckfam.org) er registreret og er ejet af mig, og websiten er fysiskt placeret i Brüssel, Belgien.

Banck-FAM Genealogy er lavet i henhold til lovbestemmelserne i Persondataloven (Lov nr. 429 af 31. maj 2000 - med seneste ændringer), og Banck-FAM Genealogy indeholder ikke nogle former for importeret data (such as gedcom-data). Alle informationer/data er blevet - og vil blive - gennemgået og manuelt indtastet af mig. Banck-FAM Genealogy er lavet som en del af min interesse for både almen historie og genealogi samt min families historie og genealogi. Databasestrukturen i Banck-FAM Genealogy er programmeret ved brug af PHP-5 og PostgreSQL.

Hvis De mener, at en oplysningerne på Banck-FAM Genealogy ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, så er De meget velkommen til at kontakte mig med den nødvendige dokumentation, hvorefter at oplysningen vil blive rettet. De er også meget velkommen til at sende mig Deres eventuelle tilføjelser, ændringer og rettelser til Banck-FAM Genealogy databasen, lige som at De er meget velkommen til at kontakt mig med Deres kommentarer, spørgsmål og/eller forslag angående Banck-FAM Genealogy. Kontaktinformation fremgår af denne webside.

REGLER OG VILKÅR FOR BRUG

"De" eller "Deres" betyder en voksen bruger af servicen alene for eller som en person som er forældre eller værge for en hvilken som helst umyndig person som De tillader adgang til at bruge servicen, og for hvem De vil kan blive holdt fuld ansvarlig. Deres brug af servicen indikerer at De er indforstået med og dermed har en forpligtet aftale med mig angående reglerne og vilkårene. Hvis De ikke kan accepterer disse regler og vilkår bedes de ikke bruge servicen.

Banck-FAM Genealogy kan ændre disse regler og vilkår når som helst og Deres brug af servicen med disse ændringer medfører at De har accepteret disse ændringer i reglerne og vilkårene. Af samme grund er De forpligtet til at checke denne side hver gang de bruger Banck-FAM Genealogy, hvor De altid kan se den seneste Safe Harbor Statement, og hvis De ikke kan accepterer eventuelle ændringer, bedes De venligst øjeblikkeligt forlade servicen.

Banck-FAM Genealogy indeholder grafik, information, data, tekster og andet indhold som er tilgængeligt for hvilken som helst Internet bruger. Alt indhold er ejet eller copyright-beskyttet af Banck-FAM Genealogy eller en tredjeparts yder og må kun benyttes i henhold til den begrænset brug - nævnt nedenfor. Banck-FAM Genealogy er beskyttet af copyright både som enkeltstående og kollektivt arbejde, i henhold til danske copyright love, internationale konventioner, and andre copyright love, etc.

BEGRÆNSET BRUG

De må kun bruge indholdet på Banck-FAM Genealogy for personlig, professionel eller studiemæssig slægtshistorisk forskning, og De må kun downloade indhold som er resultatet af en søgning som er relevant for denne forskning. Download af hele eller større dele af indholdet eller databasen er ikke tilladt. Videresalg af indhold eller databasen eller dele heraf er ikke tilladt. Online eller andre former for reproduktion af indhold og database er ikke tilladt, dog med den undtagelse hvor det drejer sig om et unikt dataelementet som er del af en unik slægtshistorisk forskning.

Brud på den begrænser brug vil resulterer i, at De vil ikke fremover har adgang til Banck-FAM Genealogy, lige som det kan resulterer i en juridisk akt for overtrædelse, ødelæggelse, etc. De kan benytte software som er en del af servicen mens De online og de må ikke downloade, kopierer, genbruge eller distribuerer denne software, dog med undtagelse af, hvis de det klart fremgår i forbindelse med softwaren at den er brugbar for offline brug og at en licens for brug af den er tilgængelig i forbindelse med softwaren.

BRUGERYDET INDHOLD

En del af servicen kan indeholder indhold fremsendt af brugere, og som De har mulighed for at supplere yderligere til med indhold. Dette indhold er Banck-FAM Genealogy kun distributør af. Ved at fremsende indhold til Banck-FAM Genealogy, så giver De Banck-FAM Genealogy tilladelse til at bruge, opbevare og distribuere dette indhold. De bør kun fremsende indhold som tilhører Dem og som ikke vil støde ejendomsrettigheder tilhørende andre personer eller organisationer.

Banck-FAM Genealogy er følsom overfor copyright og andre intellektuelle ejendomsrettigheder indehavet af andre. Banck-FAM Genealogy reserverer sig retten til at fjerne alle former for brugerfremsendt indhold som kommer til kendskab og som kan være, i sin enkelte udformning, ulovlig, obskønt, uanstændigt, deformeret, indikerer racisme eller etnisk foragt eller som overtræder andres rettigheder.

ANSVARSFRALÆGGELSE

Informationer, produkter og servicer inkluderet på Banck-FAM Genealogy kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Ændringer foretages løbende med henblik at disse ikke forekommer. Banck-FAM Genealogy og dets tredjeparts forsynere stiller alt indhold to denne service to rådighed som "som det er", og uden nogle former for garanti af nogen art.

Banck-FAM Genealogy og dets tredjeparts bidragsydere giver ingen repræsentation vedrørende pasning, stabilitet eller præcished af indholdet eller servicen ydet eller på hele servicen. Banck-FAM Genealogy og dets tredjeparts bidragsydere fralægger sig alle garantier, udtrykt eller indikeret, i forbindelse med indhold eller services ydet på servicen, inklusiv handelsmæssige vilkår, pasning til et bestemt formål, titel eller ikke-lovbrud. I ingen sager vil Banck-FAM Genealogy eller dets tredjeparts bidragsydere være ansvarlig, hverken direkte eller indirekte, erstatningsmæssigt, species eller andre skader inkluderet, uden begrænsning, tab eller forsinkelse af brug, tab af profit, tab af data eller nogle andre skader i kontrakt, tort, formue eller nogen andre legale teorier, også selvom der er advaret om muligheden for dette.

Banck-FAM Genealogy kan, fra tid til anden, yde muligheder for brugerne a servicen til at linke til købere af services fra tredjepart. Disse tredjeparters websteder kan være underlagt regler og vilkår som er anderledes fra dem fundet her. Banck-FAM Genealogy giver ingen garantier for tredjeparts ydet produkter eller services og De må være indforstået med at alle former for henvendelse angående utilfredshed eller problemer med disse produkter eller services skal forelægges tredjeparts bidrageren og ikke Banck-FAM Genealogy.

Da nogle stater/myndigheder ikke tillader eksklusion eller begrænsning af ansvar i forbindelse med tilfældige eller utilfældige skader, kan det være at dette forbehold ikke omfatter Dem.

HVIS DE ER UTILFREDS MED NOGLE DELE AF DENNE WEB SERVICE, ELLER MED NOGLE AF OVENSTÅENDE UDSAGN HELT ELLER DELVIST, SÅ BEDES DE VENLIGST ØJEBLIKKELIGT FORLADE DENNE SERVICE OG FREMOVER UNDLADE AT ANVENDE DEN.

VED UOVERENSTEMMELSER MELLEM DEN DANSKE SAFE HARBOR STATEMENT TEKST OG DEN ENGELSKE SAFE HARBOR STATEMENT TEKST, SÅ ER DEN DANSKE TEKST GÆLDENDE, DA DEN ENGELSKE TEKST ER EN OVERSÆTTELSE AF DEN DANSKE TEKST.

Post adresse: Erik O. Banck , Mosebacke Torg 8A, SE-11 646 Stockholm

E-Post adress: erik@banckfam.org  Svenska English Français     27.05 16:18:04

SKN   © BANCK-FAM genealogi.   Valid HTML 4.01 Transitional   Msg