(X) - Gävleborg County (Län) - Municipalities -

County Capitol: Gävle

len_X
Urban Areas: Click a Name.
Gävleborgs län:   Hundreds   Parishes
2132 2161 2184 2121 2183 2182 2101 2180 2181 2104 ¢se.z ¢se.y ¢se.c ¢se.u ¢se.w £btvk

  Svenska Dansk Français     01.10 17:37:04     SE Sweden

SKN   © BANCK-FAM genealogy.   Msg